Psychoklinika Poradnia Zdrowia Psychicznego
Psychoklinika Poradnia Zdrowia Psychicznego

Psycholog dziecięcy Warszawa – konsultacje i diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży

Psycholog dziecięcy Warszawa

Dobry psycholog dziecięcy to przede wszystkim osoba, której Ty i Twoje dziecko możecie zaufać. Każdego z naszych specjalistów obowiązują zasady etyki zawodowej, a co za tym idzie, zachowanie tajemnicy odnośnie wszelkich spotkań, konsultacji i prowadzonych działań terapeutycznych. Nie musisz się więc obawiać tzw. stygmatyzacji. Twoje dziecko zasługuje na szansę poprawienia swojego dotychczasowego sposobu funkcjonowania, a psycholog, tak jak Ty, jest osobą, która dąży wszelkimi działaniami do jego dobra. Razem możecie wypracować odpowiednie i korzystne dla dziecka metody postępowania, by przezwyciężyć problemy, z którymi boryka się młody Pacjent. Psycholog może spojrzeć na sytuację z innej, zewnętrznej perspektywy i podpowiedzieć, jak pokierować dzieckiem, by jego życie stało się pełne i szczęśliwe. Zależy Ci na Twoim dziecku? Naszym psychologom również tak!

Psycholog dla dziecka Warszawa – kiedy wybrać się do psychologa dziecięcego?

Co może niepokoić Rodzica lub Opiekuna w zachowaniu dziecka? Jakie są symptomy, które warto zweryfikować u specjalisty psychologa dziecięcego? Jako najbliższa osoba towarzysząca dziecku w jego codziennym życiu, to Ty masz najszerszy obraz swojej pociechy. Jednak nie zawsze musisz wiedzieć, jak poradzić sobie z niektórymi sytuacjami i problemami, a ponieważ nie jesteś doświadczonym specjalistą, pewne kwestie mogą Ci też po prostu umykać. Jeśli intuicja podpowiada Ci, że w zachowaniu Twojego dziecka następują niepokojące zmiany lub dziecko nie rozwija się prawidłowo – zgłoś się po profesjonalne wsparcie do psychologa dziecięcego. Pomoże on zrozumieć przyczynę zaistniałych kłopotów oraz podpowie dalszy tok działań, które poprawią funkcjonowanie małego Pacjenta oraz całej jego Rodziny. W przypadku leczenia dziecka bardzo istotnym czynnikiem jest czas, dlatego nie zwlekaj z podjęciem tej decyzji, umów się na spotkanie już dziś. Jeśli czujesz, że Twoje dziecko potrzebuje pomocy, zgłoś się do naszej Poradni, współpracujący z nami specjaliści pomogą Ci zrozumieć indywidualne potrzeby Twojego dziecka i wskażą odpowiednią drogę terapeutyczną. Należy skontaktować się z psychologiem dla dzieci i młodzieży, gdy zauważamy między innymi następujące sygnały:

 • rozwój niezgodny z przyjętą normą, nieopanowanie umiejętności charakterystycznych dla danego wieku (np. ponad roczne dziecko nie mówi, nie wskazuje palcem, nie klaszcze),
 • lęki u dziecka,
 • utrzymujący się długotrwale smutek lub ciągłe przygnębienie,
 • zaburzenia somatyczne (czyli pochodzące z ciała), jak np. moczenie się, niezdiagnozowane przez lekarzy pediatrów bóle brzucha, bóle głowy,
 • agresja wobec innych i wobec samego siebie,
 • częste konflikty z rówieśnikami,
 • niechęć do nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi (izolacja społeczna),
 • niedostosowanie dziecka do ogólnie przyjętych zasad zachowania w społeczeństwie,
 • trudności z nauką,
 • trudności z koncentracją,
 • trudności wychowawcze (np. dziecko „nie słucha” opiekunów, zaniedbuje obowiązki),
 • problemy emocjonalne,
 • częste zmiany nastroju,
 • reagowanie niewspółmierne do sytuacji (za słabe, za mocne),
 • eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi,
 • uzależnienia,
 • zaburzenia odżywiania,
 • kompleksy.

Na spotkanie z psychologiem dziecięcym zdecydujmy się również wtedy, gdy od zaufanych pedagogów z placówek, do których uczęszcza nasze dziecko (jak żłobek, przedszkole, czy szkoła), otrzymujemy respons o zachowaniu naszego dziecka odbiegającym od postępowania pozostałych wychowanków. Niejednokrotnie doświadczony pedagog jest w stanie zauważyć niepokojące sygnały dużo wcześniej niż Opiekun, mając za sobą nie tylko zawodową praktykę, ale też porównanie w grupie rówieśniczej. Dzięki wczesnej reakcji Rodzica, psycholog dziecięcy szybciej zdiagnozuje między innymi takie problemy jak: dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, a także inne zaburzenia (np. słabsza koncentracja), które bezpośrednio i pośrednio przekładają się na trudności szkolne. Po profesjonalnym rozpoznaniu problemu, psycholog może zlecić odpowiednią formę terapii, zaproponować rozwijające zajęcia (np. typu: reedukacja), czy skierować dziecko na konsultację do logopedy. Wczesna diagnoza i wprowadzenie właściwych kroków zaradczych pozwolą na poprawienie funkcjonowania młodego Pacjenta i ułatwią proces eliminacji problemów edukacyjnych w przyszłości. Do psychologa dziecięcego i nastolatków należy zgłosić się przede wszystkim, gdy świat dziecka nagle uległ wielopoziomowemu zachwianiu. W sytuacjach przeżycia traumy, takiej jak strata bliskiej osoby, udział w wypadku lub kataklizmie. Rozwijająca się dopiero psychika dziecka, mogła w tego typu zdarzeniach doznać dużego uszczerbku, z którego przezwyciężeniem dziecko może nie poradzić sobie samo. Pomoc i troska specjalisty mogą okazać się w takich przypadkach kluczowe dla dalszego harmonijnego rozwoju młodego człowieka.

Czy psycholog dziecięcy pomaga tylko w przypadku trudności?

Psycholog dla dziecka i młodzieży nie tylko tworzy diagnozę poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju młodego Pacjenta. Może się okazać nieoceniony również, gdy chcielibyśmy określić potencjał i kompetencje naszej pociechy w kwestii:

 • poziomu inteligencji (testy IQ),
 • przejawianych zdolności (psychologicznych, społecznych, emocjonalnych, twórczych),
 • doboru kierunków kształcenia, które zapewnią dziecku najpełniejszą drogę jego indywidualnego rozwoju,
 • odpowiedniego zawodu.

Dzięki testom psychologicznym, kwestionariuszom i ogólnej oceny psychologa, możemy wspomóc dziecko w kluczowych dla niego wyborach, takich jak wybór szkoły, czy pracy.

Czy psycholog dziecięcy jest tylko dla dzieci?

Psycholog dziecięcy zajmuje się nie tylko rozpoznaniem psychicznego stanu dziecka, prowadzi także szeroko pojęte poradnictwo rodzicielskie. Konsultacje wychowawcze podpowiadają Rodzicom, w jaki sposób mogą zapewnić dziecku harmoniny rozwój i odpowiednio motywować je do indywidualnego progresu. Uczą, jak współpracować z dzieckiem, by ich słuchało, przyjmowało pożądane postawy wobec świata, innych ludzi i samego siebie. Podpowiadają skuteczne metody wychowawcze. Spotkania z psychologiem pomagają Opiekunom w zmaganiu się z trudnościami wynikającymi z rodzicielstwa, z tzw. kryzysem rodzicielskim („nie mam już cierpliwości”, „nie mam pojęcia, co zrobić w takiej sytuacji”). Dobry psycholog skutecznie wesprze młode mamy w pełnych wyzwań początkach macierzyństwa, łagodząc lub eliminując problemy (do których należy również depresja poporodowa), mogące pojawić się w tej nowej, wymagającej roli. Ponadto konsultacje rodzicielskie ułatwiają Rodzicom przeprowadzenie dziecka przez nieznane dotąd sytuacje życiowe i przygotowują je do zbliżających się zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu rodziny, jak np. pojawienie się rodzeństwa, przeprowadzka, pójście do przedszkola. Poradnictwo rodzicielskie skierowane jest również do Rodziców, którzy chcieliby, aby ich rozstanie (rozwód) przebiegło w sposób najmniej inwazyjny dla psychiki dziecka, czy dzieci. Doświadczony specjalista jest w stanie zaproponować najbardziej optymalne drogi przeprowadzenia tego procesu i przygotować całą rodzinę na nadchodzące zmiany, z poszanowaniem każdej ze stron.

Jak pracuje psycholog dziecka w Psychoklinice Porania Zdrowia Psychicznego Warszawa.

Z myślą o młodych Pacjentach w naszych placówkach stworzyliśmy dla Państwa komfortu odpowiednio wyposażone i przyjazne gabinety. Spotkania i konsultacje z psychologiem prowadzone są głównie w formie zabawy, a badanie ma charakter funkcjonalny. Na wstępie psycholog zbierze od Opiekunów odpowiedzi na kluczowe pytania odnośnie problemów, z którymi przychodzą i sytuacji, które pragną zweryfikować u specjalisty. Będzie chciał jak najwięcej dowiedzieć się o dziecku i jego relacjach wewnątrz rodziny, jak i poza nią (np. w placówkach edukacyjnych, grupach rówieśniczych). Diagnoza psychologiczna stawiana jest w oparciu o informacje uzyskane z wywiadu z rodzicami i rozmowy z dzieckiem, obserwacji dziecka oraz, jeśli istnieje taka potrzeba, z przeprowadzonych testów i kwestionariuszy psychologicznych. Współpracujący z nami psychologowie w trakcie spotkań i terapii koncentrują się na budowaniu dobrej relacji z dzieckiem i jego Rodzicami oraz na ścisłej współpracy z Opiekunami w toku całego procesu terapeutycznego. Swoje działania opierają głównie na stworzeniu więzi, zaufaniu, szacunku oraz mocnych stronach dziecka. Ich głównym zadaniem jest budowanie w dziecku poczucia własnej wartości, poszerzanie umiejętności wyrażania emocji i umiejętności społecznych oraz kształtowanie autonomii. Spotkania z naszymi specjalistami odbywają się w atmosferze bezpieczeństwa i poufności. Nasi specjaliści pracują metodami:

 • Treningu Umiejętności Społecznych,
 • Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach,
 • Terapii Poznawczo-Behawioralnej,
 • Terapii Schematu.

Konsultacje terapeutyczne odbywają się w duchu Porozumienia bez Przemocy, Rodzicielstwa Bliskości i relacji bez kar i nagród. Prowadzimy między innymi:

 • diagnozę,
 • terapię dostosowaną indywidualnie do każdego Pacjenta i danego problemu,
 • mediacje rodzinne i rówieśnicze,
 • psychoedukację Rodziców.

W swojej działalności nasi specjaliści korzystają z technik pracy z ciałem i oddechem, z treningu uważności, a także z arteterapii, muzykoterapii itp. Metody współpracy zawsze dostosowywane są do potrzeb i możliwości młodego Pacjenta. Przyjmujemy pacjentów stacjonarnie w ramach wizyt „psycholog dziecięcy warszawa” lub on-line w ramach wizyt „psycholog dziecięcy on-line”. Umożliwiamy także konsultacje domowe psychologa. Zapisz swoje dziecko na wizytę poprzez formularz rezerwacji wizyt on-line (dostępny 24/7) lub zadzwoń! Sprawdź, kto może Tobie pomóc już teraz!  

Psycholog dziecięcy Warszawa

Jak leczyć zaburzenia lękowe u młodzieży i dzieci.

Uzależnienie do komputera dzieci i młodzieży.

Kiedy z dzieckiem udać się do psychologa?

AKADEMIA PSYCHOKLINIKI: Dlaczego moje dziecko się okalecza?

Szybkie umówienie wizyty do Twojego specjalisty!

Dla Państwa wygody, nasz poaradnia przygotowała Rejestrację ONLINE umożliwiającą szybką rezerwację wizyty dostępną 24h/7 dni w tygodniu. Dzięki tej funkcji mogą Państwo zapisać się na wizyty stacjonarne, e-Wizyty (psychiatra online, psychoterapeuta online, psycholog online i inni specjalisci) a także na konsultację telefoniczną. To łatwy i bezpieczny sposób na umówienie wizyty w naszej poradni! W trakcie wizyt online (e-Wizyta) i konsultacji telefonicznej lekarz psychiatra ma możliwość wystawienia e-recepty czy też e-zwolnienia.

Psycholog dziecięcy Warszawa

Adrianna Smurzyńska

Adrianna Smurzyńska

Psycholog, psychotraumatolog

Czytaj więcej

Agnieszka Ciesielska

Agnieszka Ciesielska

Psycholog dzieci i młodzieży

Czytaj więcej

Aleksandra Chmiel-Florkowska

Aleksandra Chmiel-Florkowska

Psycholog dzieci, młodzieży i dorosłych

Czytaj więcej

Aleksandra Czarnecka

Aleksandra Czarnecka

Psycholog, psychoterapeuta

Czytaj więcej

Anna Jabłońska

Anna Jabłońska

Psycholog, psychoterapeuta, seksuolog

Czytaj więcej

Arseniy Turliuk

Arseniy Turliuk

Psycholog, trener

Czytaj więcej

Beata Sobczak

Beata Sobczak

Psycholog dzieci i młodzieży

Czytaj więcej

Beata Sztorc

Beata Sztorc

Psycholog dziecięcy, Psychoterapeuta

Czytaj więcej

Dorota Mastalska

Dorota Mastalska

Psycholog dzieci, dorosłych

Czytaj więcej

Iwona Węgrzyniak

Iwona Węgrzyniak

Psycholog, psychoterapeuta

Czytaj więcej

Julia Gąsecka

Julia Gąsecka

Psycholog, psycholog dziecięcy

Czytaj więcej

Kamila Rejmer – Jobczyk

Kamila Rejmer – Jobczyk

Psychoterapeuta, seksuolog

Czytaj więcej

Karolina Aleksandrowicz-Obzejta

Karolina Aleksandrowicz-Obzejta

Psycholog dziecięcy, psychoterapeuta

Czytaj więcej

Katarzyna Maria Kajak – Serafin

Katarzyna Maria Kajak – Serafin

Psycholog dziecięcy, psychoterapeuta

Czytaj więcej

Katarzyna Zielińska

Katarzyna Zielińska

Psychoterapeuta, pedagog

Czytaj więcej

Klaudia Staniewska

Klaudia Staniewska

Psycholog, Psychoterapeuta

Czytaj więcej

Maksymiliana Żaczek

Maksymiliana Żaczek

Psycholog dziecięcy, psychoterapeuta

Czytaj więcej

Marta Wojciechowska

Marta Wojciechowska

Psychoterapeuta, Terapeuta EMDR

Czytaj więcej

Monika Osiak

Monika Osiak

Psycholog, psychoterapeuta

Czytaj więcej

Natalia Kardaś

Natalia Kardaś

Psycholog dzieci, młodzieży, dorosłych

Czytaj więcej

Natalia Ośko

Natalia Ośko

Psycholog dzieci, dorosłych

Czytaj więcej

Natalia Tkacz

Natalia Tkacz

Psycholog dziecięcy

Czytaj więcej

Oksana Czeberkus

Oksana Czeberkus

Psycholog, Psychoterapeuta

Czytaj więcej

Oliwia Piasecka

Oliwia Piasecka

Psycholog dziecięcy, psychoterapeuta

Czytaj więcej

Weronika Wadowska

Weronika Wadowska

Psycholog dzieci, młodzieży, dorosłych

Czytaj więcej

Wojciech Walczak

Wojciech Walczak

Psycholog, Psychoterapeuta, Pedagog

Czytaj więcej

Współpracujemy

Miasto Stołeczne Warszawa
Mazowsze
Legionowo
Powiat Legionowski
Jabłonna
Logo Fundacja Psyche Male
PAYU LOGO LIME
Pracuj
Jooble

Kontakt

INFOLINIA: 22/355 2000
www.psychoklinika.pl

 • Rejestracja czynna: Pn-Pt od 8:00 do 22:00, Sob od 9:00 do 16:00
 • google tag