Psychoklinika Poradnia Zdrowia Psychicznego
Psychoklinika Poradnia Zdrowia Psychicznego

Arseniy Turliuk

Arseniy Turliuk

Psycholog, Trener Umiejętności Społecznych

Arseniy Turliuk Psycholog 

Subscribe
Powiadom o
guest
0 opinii
Inline Feedbacks
View all comments

Wybierz dogodny termin i umów wizytę!

Jestem dyplomowanym psychologiem i trenerem umiejętności społecznych. Jako psycholog specjalizuję się w pracy z nastolatkami oraz młodymi dorosłymi, którzy odczuwają trudności o charakterze emocjonalnym, a także w zakresie komunikacji, integracji, rozumienia własnych celów, czy odnajdywania własnej ścieżki życiowej. Pracuję zarówno indywidualnie jak i grupowo, zachowując zasady poufności, neutralności, nieoceniania. Dla zachowania najwyższej jakości pracy, w ramach etyki zawodu, regularnie korzystam z superwizji, szkolę się oraz uczęszczam na własną terapię. W praktyce psychologicznej, przede wszystkim, koncentruję się na jakościowym kontakcie z klientem. Podążam za jego potrzebami, budując terapeutyczną relację pełną zaufania, akceptacji, otwartości i poczucia bezpieczeństwa. Z zaangażowaniem pracuję z klientami nad rozumieniem i zdolnością regulacji własnych emocji, nastrojów i reakcji stresowych. Dążę do rozwoju osobistego każdego klienta, wspierając go w obszarach rozumienia własnych decyzji i wartości, stawiania celów, pozyskiwania motywacji i formowania własnej ścieżki życiowej. Pomagam w budowaniu pozytywnych relacji społecznych oraz efektywnych strategii radzenia sobie ze stresem i wyzwaniami życia codziennego. Szczególną uwagę zwracam na zwiększenie świadomości klienta oraz wspieram w rozwoju nawyków uczenia się i kształtowania własnej trajektorii edukacyjnej. W swojej praktyce korzystam z różnorodnych technik treningu psychologicznego oraz coachingu, narzędzi relaksacji, koncentracji i uważności. Mam doświadczenie w pracy z nastolatkami, dorosłymi i seniorami przy prowadzeniu konsultacji, warsztatów i projektów edukacyjnych. Uzyskałem wartościowe doświadczenie w centrum profilaktyki społecznej, pracując z dziećmi i młodzieżą w środowisku szkolnym. Dzięki temu pogłębiłem rozumienie wyzwań życiowych, które je spotykają, wspierając w pokonywaniu trudności na danym etapie rozwoju. Posiadam doświadczenie pracy z osobami w kryzysie uchodźczym w świetle wojny na Ukrainie. Chcę szczególnie podkreślić profesjonalne zainteresowanie i własne doświadczenie w pracy nad traumą dziecięcą klientów i traumą przywiązania. Jeszcze będąc nastolatkiem, uczestniczyłem w rodzinnym, psychologiczno-pedagogicznym projekcie, którego celem była socjalizacja dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. To w znaczącej mierze wpłynęło na wybór mojej ścieżki zawodowej. Ukończyłem studia magisterskie Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku Psychologia o specjalizacji stosowanej psychologii społecznej. Posiadam certyfikaty unijnych programów edukacyjnych. Zawodowo interesuję się ustawieniami systemowymi, psychologią samoregulacji, przywiązania i traumy oraz biologicznymi mechanizmami zachowania człowieka. W najbliższym czasie planuję podjąć szkołę psychoterapii w nurcie Gestalt. Łącznie przeprowadziłem ponad 120 godzin konsultacji w formie stacjonarnej i online oraz ponad 430 godzin warsztatowych. I am a psychologist and social skills trainer. I specialize in working with adolescents and young adults who have problems with emotions, socialization, communication, and understanding one’s own path in life. I work both individually and with groups, upholding rules of confidentiality and neutrality, all the while utilizing a non-judgmental approach. For the best quality of psychological assistance, I align my work with the ethics of the psychological profession and regularly attend supervisions, take part in educational programs in my field, and partake in my own personal psychotherapy sessions. During my sessions with clients, I concentrate on the quality of contact with each individual which I deem vital in a successful healing process. I listen to and approach each client’s needs individually and foster relationships full of trust, acceptance, openness, and safety. I focus on self-awareness and the regulation of mental states – emotions, moods, stress responses. In addition to this, I facilitate self-development by supporting clients in understanding their own values and priorities, working on goal orientation, finding motivation, and establishing the right direction in life. I help clients learn how to create positive social ties and relationships, as well as engage in and use effective strategies of coping with stress and life challenges and increasing effectiveness of learning abilities. In my work, I use psychological training and a variety of coaching methods, such as relaxation, mindfulness, and concentration exercises – all depending on the client’s needs and objectives. I have experience in group and one-on-one consulting, as well as in conducting workshops and educational projects on self-development and mental health topics for groups of young adults, adolescents, and the elderly. I have also gained significant experience while working at a social prevention center, where I concentrated on working with children and adolescents in a school environment. This gave me a deep understanding of young people’s issues with which they might struggle during their developmental stages. I’d also like to highlight my experience and professional interest in working with childhood traumas and attachment traumas. During my adolescence, I participated in a family-run, psychological project which aimed to help in socializing children deprived of parental care. This has had a large influence on my choice of profession. I graduated with a Master’s Degree in Psychology at the Academy of Special Education of Maria Grzegorzewska. I hold various European certificates in areas of individual support and psychoeducation. I am interested in system constellations, the psychology of self-regulation, attachment, trauma, and the biology of human behavior. Moreover, I plan on starting the Gestalt School of Psychotherapy in the very near future. Jointly, I have over 430 hours of group work and over 120 hours of individual consultations, and I also have experience in working with refugees in Poland due to the war in Ukraine.   Я являюсь дипломированным психологом и тренером социальных навыков. Моя целевая аудитория – подростки и молодые люди, которые испытывают трудности эмоционального характера, а также в общении, интеграции в коллективе, понимании личных целей, в поиске своего места в жизни. Я работаю индивидуально и веду групповые занятия, используя методы, повышающие мотивацию участников к осознанному выбору здорового образа жизни и личностному росту. Я высоко ценю каждого своего клиента, его усилия в самосовершенствовании и работаю в соответствии с профессиональными психолого-педагогическими этическими принципами. Я соблюдаю принцип нейтральности, безоценочности, личной неприкосновенности и ценности каждого выбора клиента. Для того, чтобы предоставлять высококвалифицированные услуги клиентам в профессиональных этических границах, я регулярно прохожу супервизию, участвую в образовательных программах и посещаю личного психотерапевта. В своей практике консультирования я прежде всего концентрируюсь на качестве контакта с клиентом, и качестве внимания к его запросу, следуя за его потребностями. На терапевтической сессии стремлюсь создать атмосферу безусловного принятия, доверия, открытости и чувства безопасности. В атмосфере эмпатии и заинтересованности, Я работаю с клиентами над их пониманием собственных эмоций и настроений, обучаю навыкам эмоциональной саморегуляции, а также созидательному мышлению и навыкам стрессоустойчивости. Я стремлюсь помочь раскрыть и развить личный потенциал каждого клиента, поддерживая в процессе понимания собственных выборов, ценностей и приоритетов, постановке целей и формировании жизненного пути. Особое внимание при соответствующем запросе клиента я уделяю развитию его навыков учиться и выстраивать собственную образовательную траекторию. В своей работе я использую техники психологического тренинга и коучинга, а также методы осознанности, концентрации и релаксации. У меня есть опыт работы с клиентами разных возрастных групп. Я проводил психологические сессии, образовательные мероприятия и мастер-классы для подростков, взрослых и пожилых людей. Получил важный профессиональный опыт, работая в центре социальной профилактики, где концентрировался на работе с детьми и подростками в школьной среде. Благодаря этому опыту я углубил свое понимание проблематики личностного становления в образовательном процессе, помогая в трудностях, с которыми встречаются дети и молодёжь на этом жизненном этапе. У меня есть опыт работы с клиентами в эмиграционном кризисе на фоне войны в Украине. Особенно хочу подчеркнуть свой опыт и особый профессиональный интерес в работе с детскими травмами клиентов, травмой привязанности. Ещё будучи подростком, я участвовал в семейном психолого-педагогическом проекте, цель которого была в социализации детей, лишенных семейного попечения. Это в значительной мере повлияло на мой выбор профессии. Я закончил магистратуру по психологии с социально-прикладным уклоном на Академии Специального Образования им. Марии Гжегожевскей, имею различные сертификаты европейских образовательных программ. Области моего профессионального интереса: психология саморегуляции, привязанности, травмы, а также биология поведения человека и системные расстановки. Планирую начать обучение в школе психотерапии в направлении Гештальт. Суммарно Я провёл больше 430 часов групповой работы и 120 часов индивидуальных консультаций. Śledź nas na Facebooku i na Instagramie!

Umawianie wizyt

W celu umówienia wizyty, skontaktuj się telefonicznie z rejestracją Psychokliniki tel. 22/355 2000 lub bezpośrednio z wybranym Oddziałem Poradni Zdrowia Psychicznego Psychoklinika:

Psychoklinika Oddział Legionowo: 22/355 2001

Psychoklinika Oddział Warszawa Bielany: 22/355 2002

Psychoklinika Oddział Warszawa Białołęka: 22/355 2003

lub skorzystaj z rejestracji ONLINE: Zapisz się na wizytę

Subscribe
Powiadom o
guest
0 opinii
Inline Feedbacks
View all comments

Współpracujemy

Miasto Stołeczne Warszawa
Mazowsze
Legionowo
Powiat Legionowski
Jabłonna
Logo Fundacja Psyche Male
PAYU LOGO LIME
Pracuj
Jooble

Kontakt

INFOLINIA: 22/355 2000
www.psychoklinika.pl

  • Rejestracja czynna: Pn-Pt od 8:00 do 22:00, Sob od 9:00 do 16:00
  • google tag


    Obecnie do tego specjalisty