Psychoklinika Poradnia Zdrowia Psychicznego
Psychoklinika Poradnia Zdrowia Psychicznego

Cennik Oddział Warszawa

SPRAWDŹ NOWY REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG PSYCHOKLINIKI: REGULAMIN PORADNI PSYCHOKLINIKA

Teraz za usługi w Poradni Zdrowia Psychicznego Psychoklinika Sp. z o.o. możesz zapłacić z odroczoną płatnością nawet do 30 dni, bez dodatkowych opłat! Sprawdź TWISTO!

 

Pragniemy przypomnieć, że od 1.01.2022r wzrosną ceny NIEKTÓRYCH usług. Wzrost jest związany z rosnącymi kosztami i inflacją. Liczymy na Państwa wyrozumiałość. W razie pytań zachęcamy do kontaktu z rejestracją. Psychoklinika.

 

 

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE

Świadczenie Czas pierwsza / kolejna wizyta Cena pierwszej wizyty Cena kolejnej wizyty
Psychiatra dorosłych (w trakcie specjalizacji z psychiatrii) ok. 45 min / 30 min *260 zł *260 zł
Psychiatra dorosłych (specjalista) ok. 45 min / 30 min *260 – 270 zł *260 – 270 zł
Psychiatra dorosłych ON-LINE ok. 45 min / 30 min *260 – 270 zł *260 – 270 zł
Psychiatra dzieci i młodzieży ON-LINE ok. 45 min / 30 min 360 – 390 zł 360 – 390 zł
Psychiatra dziecięcy (w trakcie specjalizacji z psychiatrii) ok. 30 min – 60 min /30 min *360 zł 360 zł
Psychiatra dziecięcy (specjalista) ok. 30 min – 60 min /30 min *360 – 390 zł 360 – 390 zł
Psychiatrist (consultation in English) ok. 45 min / 30 min basic price +50% basic price +50%
Psycholog dziecięcy / młodzieży / dorosłych ok. 60 min / 50 min 130 – 160 zł 130 – 160 zł
Psychologist (consultation in English) ok. 60 min / 50 min basic price +50% basic price +50%
Psycholog ON-LINE dziecięcy / młodzieży / dorosłych (skype, telefon, e-mail) ok. 60 min / 50 min 130 – 160 zł 130 – 160 zł
Psychoterapeuta (w trakcie 4-letniej certyfikacji w ośrodku akredytowanym) ok. 60 min / 50 min 130 – 160 zł 130 – 160 zł
Psychoterapeuta (z uprawnieniami terapeutycznymi, po 4-letniej szkole) ok. 60 min / 50 min 140 – 170 zł 140 – 170 zł
Psychoterapeuta (certyfikowany, dyplomowany) ok. 60 min / 50 min 180 – 250 zł 180 – 250 zł
Psychotherapy in English ok. 60 min / 50 min basic price +50% basic price +50%
Psychotherapy in English ok. 80 min / 80 min basic price +50% basic price +50%
Psychoterapeuta ON-LINE (z uprawnieniami terapeutycznymi, po 4-letniej szkole) ok. 60 min / 50 min 140 – 170 zł 140 – 170 zł
Psychoterapeuta ON-LINE (certyfikowany, dyplomowany) ok. 60 min / 50 min 150 – 250 zł 150 – 250 zł
Seksuolog (terapia) ok. 60 min / 50 min 150 – 250 zł 150 – 250 zł
Seksuolog – lekarz (os. dorosłe) ok. 30 min / 15 min 170 zł 170 zł
Seksuolog – lekarz (dzieci i młodzież) ok. 30 min / 30 min 250 zł 250 zł
Seksuolog – lekarz (małżeństwo / pary) ok. 30 min / 30 min 250 zł 250 zł
Sexologist psychoterapy (consultation in English) ok. 60 min / 50 min basic price +50% basic price +50%
Sexologist (consultation in English) ok. 30 min / 15 min basic price +50% basic price +50%
Psychodietetyk ok. 60 min / 50 min 140 – 170 zł 140 – 170 zł
Dietetyk ok. 60 min / 50 min 130 – 170 zł 130 – 170 zł
Logopeda ok. 30 min / 30 min 110 zł 110 zł
Surdologopeda ok. 30 min / 30 min 130 zł 130 zł
Neurolog ok. 30 min 200 zł 200 zł
Neurolog dzieci i młodzieży ok. 30 min 250 zł 250 zł
Neurologopeda ok. 30 min / 30 min 130 zł 130 zł
Neuropsycholog ok. 60 min 160 – 200 zł 160 – 200 zł
Neuropsycholog dzieci i młodzieży ok. 60 min 180 – 200 zł 180 – 200 zł
Pedagog specjalny ok. 30 min / 30 min 90 zł 90 zł
Radca Prawny ok. 60 min 300 zł 300 zł
Refleksolog ok. 50 min 150 zł 150 zł

PSYCHOTERAPIA / TERAPIA

Świadczenie Czas pierwsza / kolejna wizyta Cena pierwszej wizyty Cena kolejnej wizyty
Psychoterapia indywidualna ok. 60 min / 50 min 130 – 250 zł 130 – 250 zł
Terapia EMDR ok. 60 min / 50 min 150 – 180 zł 150 – 180 zł
Terapia małżeńska / par ok. 80 min 280 – 300 zł 280 – 300 zł
Terapia par / rodzinna prowadzona przez 2 psychoterapeutów ok. 80 min 400 – 600 zł 400 – 600 zł
Terapia seksuologiczna małżeńska / par ok. 80 min 280 – 300 zł 280 – 300 zł
Terapia seksuologiczna ok. 60 min / 50 min 150 – 250 zł 150 – 250 zł
Terapia rodzinna ok. 80 min 280 – 300 zł 280 – 300 zł
Grupa terapeutyczna ok. 80 min od 100 zł od 100 zł

DIAGNOZA DZIECI I MŁODZIEŻY / PAKIETY

Rodzaj diagnozy Specjaliści Czas trwania
**Specyficzne trudności w nauce czytania i pisania (dysleksja rozwojowa, dysortografia, dysgrafia)
dotyczy uczniów od IV klasy
Psycholog z uprawnieniami pedagogicznymi Czas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb pacjenta, jego wieku oraz trudności. przewidywana liczba spotkań ok. 4:
I – wywiad z rodzicem (50 minut)
II – diagnoza IQ dziecka (80 minut)
III – diagnoza pedagogiczna dziecka (80 minut)
IV – omówienie diagnozy z rodzicem (30 minut)
*w przypadku nasilonych deficytów diagnoza pedagogiczna może ulec wydłużeniu o dodatkowe spotkanie dodatkowo płatne
**Ryzyko występowania objawów dysleksji rozwojowej
dotyczy uczniów klas I-III
Psycholog z uprawnieniami pedagogicznymi Czas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb pacjenta, jego wieku oraz trudności. przewidywana liczba spotkań ok. 4:
I – wywiad z rodzicem (50 minut)
II – diagnoza IQ dziecka (80 minut)
III – diagnoza pedagogiczna dziecka (80 minut)
IV – omówienie diagnozy z rodzicem (30 minut)
**Diagnoza dojrzałości szkolnej Psycholog Czas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb pacjenta, jego wieku oraz trudności. przewidywana liczba spotkań ok. 3:
I – wywiad z rodzicem (50 minut)
II – diagnoza psychologiczna (80 minut)
III– omówienie diagnozy z rodzicem (30 minut)
**Diagnoza funkcjonalna:
a) Ocena funkcjonowania dziecka w poszczególnych obszarach rozwoju w celu przygotowania programu terapeutycznego
Psycholog Czas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb pacjenta, jego wieku oraz trudności. przewidywana liczba spotkań ok. 4:

I – wywiad z rodzicem (50 minut)
II – obserwacja indywidualna dziecka (50 minut)
III – obserwacja indywidualna lub na terenie placówki edukacyjnej (50 minut)
IV – omówienie diagnozy z rodzicem (30 minut)

**Diagnoza funkcjonalna:
b) Ocena funkcjonowania dziecka w placówce edukacyjnej ( szkoły, przedszkola, zerówka i inne..) w celu opracowania zaleceń dla nauczycieli
Psycholog Czas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb pacjenta, jego wieku oraz trudności. przewidywana liczba spotkań ok. 4:

I – wywiad z rodzicem (50 minut)
II – obserwacja indywidualna dziecka (50 minut)
III – obserwacja indywidualna lub na terenie placówki edukacyjnej (50 minut)
IV – omówienie diagnozy z rodzicem (30 minut)

**Diagnoza funkcjonalna:
c) Ocena funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w sytuacji około rozwodowej
Psycholog Czas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb pacjenta, jego wieku oraz trudności. przewidywana liczba spotkań ok. 4:

I – wywiad z rodzicem (50 minut)
II – obserwacja indywidualna dziecka (50 minut)
III – obserwacja indywidualna lub na terenie placówki edukacyjnej (50 minut)
IV – omówienie diagnozy z rodzicem (30 minut)

**Diagnoza procesów Integracji Sensorycznej Terapeuta SI Czas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb pacjenta, jego wieku oraz trudności. przewidywana liczba spotkań ok. 4:

I – wywiad z rodzicem (50 minut)
II – diagnoza dziecka (80 minut)
III – diagnoza dziecka (80 minut)
IV – omówienie diagnozy z rodzicem (30 minut)

**Diagnoza nozologiczna w kierunku całościowych zaburzeń rozwojowych (autyzm, zespół Aspergera) Psycholog,
Psychiatra,
Logopeda,
Terapeuta SI
Czas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb pacjenta, jego wieku oraz trudności. przewidywana liczba spotkań ok. 6:

I – wywiad z rodzicem (80 minut)
II – obserwacja dziecka przez psychologa i logopedę (50 minut)
III – obserwacja dziecka przez terapeutę SI (50 minut)
IV – obserwacja dziecka przez psychologa (50 minut)
V – obserwacja dziecka przez lekarza psychiatrę (60 min)
VI- omówienie diagnozy z rodzicami (50 minut)

**Diagnoza psychologiczna w kierunku podjęcia przez dzieci pracy zarobkowej ( np: .prana na planie filmowym, uczestnictwo w serialach, reklamach, prace w zakresie artystyczno-kulturalnym Psycholog Czas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb pacjenta, jego wieku oraz trudności. przewidywana liczba spotkań 1:
I- Wywiad z rodzicem
II- Diagnoza dziecka
III- Omówienie z wydaniem opinii
**Diagnoza nozologiczna w kierunku całościowych zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu najnowocześniejszą metodą ADOS-2 Psycholog,
Psychiatra,
Logopeda,
Terapeuta SI
test + omówienie wyników 950 zł

Liczba konsultacji z danym Specjalistą zależy od indywidualnych potrzeb Pacjenta.

COACHING / DORADZTWO

Świadczenie Czas pierwsza / kolejna wizyta Cena pierwszej wizyty Cena kolejnej wizyty
Sesja coachingowa ok. 80 min 300 zł 300 zł
Doradztwo zawodowe ok. 60 min 200 zł 200 zł

WIZYTA DOMOWA

Świadczenie Czas pierwsza / kolejna wizyta Cena pierwszej wizyty Cena kolejnej wizyty
Wizyta domowa psychiatry / psychiatry dzieci ok. 60 min 600 zł 600 zł
Wizyta domowa psychologa ok. 60 min 300 zł 300 zł

TESTY PSYCHOLOGICZNE

Świadczenie Czas pierwsza / kolejna wizyta Cena pierwszej wizyty Cena kolejnej wizyty
Test inteligencji Weschlera (dla dorosłych) ok. 80 min 300 zł ***150 – 180 zł + 200 zł (opinia)
Test inteligencji Weschlera (dla dzieci) ok. 80 min 300 zł ***150 – 180 zł + 200 zł (opinia)
Test osobowości MMPI ok. 120 min 300 zł ***150 – 180 zł + 200 zł (opinia)
Test Rorschacha ok 80 min 300 zł ***150 – 180 zł + 200 zł (opinia)
IDS (Skale Inteligencji i Rozwoju dla dzieci) ok 80 min 300 zł ***150 – 180 zł + 200 zł (opinia)
Test CONERS (Diagnoza ADHD i zaburzeń współwystępujących ) ok 80 min 300 zł ***150 – 180 zł + 200 zł (opinia)
Test ASRS ( Diagnoza Spectrum Autyzmu) ok 80 min 300 zł ***150 – 180 zł + 200 zł (opinia)
Baterie diagnostyczne odnoszące się do umiejętności szkolnych ok 80 min 300 zł ***150 – 180 zł + 200 zł (opinia)
Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 ok 150 min 360 zł ***150 – 180 zł + 200 zł (opinia)
ADOS-2 (Najnowsza metoda diagnostyczna spektrum autyzmu) czas zależny od potrzeb Pacjenta 950 zł (test + omówienie wyników) 950 zł (test + omówienie wyników)

JADŁOSPIS / DIETA

Świadczenie Miara Cena
Jadłospis tygodniowy 1 szt 150 zł
Jadłospis dwutygodniowy 1 szt 250 zł
Jadłospis miesięczny 1 szt 350 zł

USŁUGI DODATKOWE

Świadczenie Miara Cena
Wydanie opinii lekarskiej (psychiatry, seksuologa, psychologa) 1 szt 250 zł
Zaświadczenie lekarskie (psychiatry, seksuologa, psychologa) 1 szt 100 zł
Opinia do Sądu w sprawach rozwodowych (psychologa, seksuologa) 1 szt 250 zł
Zaświadczenie o liczbie odbytych wizyt 1 szt 100 zł
Zaświadczenie (tokofobia; adopcja; operacja plastyczna; bariatryczna; rekonstrukcja piersi; wydłużenie czasu pisania matury; dla linii lotniczych o posiadaniu zwierzęcia na pokładzie) 1 szt 150 zł
Opinia psychologa dziecięcego 1 szt 200 zł
Opinia psychologa dziecięcego o możliwościach podjęcia pracy zarobkowej przez dzieci np.: do reklamy, na planie filmowym, w serialach, praca w zakresie artystyczno-kulturalnym 1 szt 100 zł
Opinia logopedyczna (do szkoły) 1 szt 200 zł
Opinion in Englishbasic price +50% basic price +50% basic price +50%
Ksero dokumentacji medycznej 1 strona 0,60 zł
Nieodwołanie wizyty na 24h przed terminem 1 ****50%

* na pierwsze spotkanie prosimy zabrać ze sobą dotychczasową dokumentację medyczną.
** Poradnia Zdrowia Psychicznego Psychoklinika Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod nr księgi 000000202259. Nasza poradnia nie posiada uprawnień wymaganych dla niepublicznych placówek psychologiczno-pedagogicznych.
*** konsultacja połączona z omówieniem wyników i wydaniem opinii.
**** nie dotyczy wizyt u lekarza psychiatry.

Poradnia Zdrowia Psychicznego Psychoklinika Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonania zmian cen świadczonych usług w przypadku zaistnienia istotnych okoliczności mogących wpłynąć na wzrost kosztów związanych  z możliwością świadczenia danej usługi.

UWAGA!

GODZINY WIZYT LEKARSKICH MOGĄ ULEC ZMIANIE ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER I SPECYFIKĘ PRACY W PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO.

Współpracujemy

Miasto Stołeczne Warszawa
Mazowsze
Legionowo
Powiat Legionowski
Jabłonna
Logo Fundacja Psyche Male
PAYU LOGO LIME
Pracuj
Jooble

Kontakt

INFOLINIA: 22/355 2000
www.psychoklinika.pl

  • Rejestracja czynna: Pn-Pt od 8:00 do 22:00, Sob od 9:00 do 16:00
  • google tag