Psychoklinika Poradnia Zdrowia Psychicznego
Psychoklinika Poradnia Zdrowia Psychicznego

Cennik Oddział Warszawa

SPRAWDŹ NOWY REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG PSYCHOKLINIKI: REGULAMIN PORADNI PSYCHOKLINIKA

Teraz za usługi w Poradni Zdrowia Psychicznego Psychoklinika Sp. z o.o. możesz zapłacić z odroczoną płatnością nawet do 30 dni, bez dodatkowych opłat! Sprawdź TWISTO!

 

 

 

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE

Świadczenie Czas pierwsza / kolejna wizyta Cena pierwszej wizyty Cena kolejnej wizyty
Psychiatra dorosłych (w trakcie specjalizacji z psychiatrii) ok. 45 min / 30 min *320 zł *320 zł
Psychiatra dorosłych (specjalista) ok. 45 min / 30 min *330 – 350 zł *330 – 350 zł
Psychiatra dorosłych ON-LINE ok. 45 min / 30 min *330 – 350 zł *330 – 350 zł
Psychiatra dzieci i młodzieży ON-LINE ok. 45 min / 30 min *490 zł *490 zł
Psychiatra dziecięcy (w trakcie specjalizacji z psychiatrii) ok. 30 min – 60 min /30 min *390 – 450 zł 390 – 450 zł
Psychiatra dziecięcy (specjalista) ok. 30 min – 60 min /30 min *490 zł 490 zł
Psychiatrist (consultation in English) ok. 45 min / 30 min basic price +50% basic price +50%
Psycholog dziecięcy / młodzieży / dorosłych ok. 60 min / 50 min 190 – 300 zł 190 – 300 zł
Psychologist (consultation in English) ok. 60 min / 50 min basic price +50% basic price +50%
Psycholog ON-LINE dziecięcy / młodzieży / dorosłych (skype, telefon, e-mail) ok. 60 min / 50 min 190 – 300 zł 190 – 300 zł
Psychoterapeuta (w trakcie 4-letniej certyfikacji w ośrodku akredytowanym) ok. 60 min / 50 min 200 – 240 zł 200 – 240 zł
Psychoterapeuta (z uprawnieniami terapeutycznymi, po 4-letniej szkole) ok. 60 min / 50 min 220 – 250 zł 220 – 250 zł
Psychoterapeuta (certyfikowany, dyplomowany) ok. 60 min / 50 min 250 – 300 zł 250 – 300 zł
Psychotherapy in English ok. 60 min / 50 min basic price +50% basic price +50%
Psychotherapy in English ok. 80 min / 80 min basic price +50% basic price +50%
Psychoterapeuta ON-LINE (z uprawnieniami terapeutycznymi, po 4-letniej szkole) ok. 60 min / 50 min 220 – 250 zł 220 – 250 zł
Psychoterapeuta ON-LINE (certyfikowany, dyplomowany) ok. 60 min / 50 min 250 – 300 zł 250 – 300 zł
Seksuolog (terapia) ok. 60 min / 50 min 200 – 300 zł 200 – 300 zł
Seksuolog – lekarz (os. dorosłe) ok. 30 min / 15 min 260 zł 260 zł
Seksuolog – lekarz (dzieci i młodzież) ok. 30 min / 30 min 260 zł 260 zł
Seksuolog – lekarz (małżeństwo / pary) ok. 30 min / 30 min 260 zł 260 zł
Sexologist psychoterapy (consultation in English) ok. 60 min / 50 min basic price +50% basic price +50%
Sexologist (consultation in English) ok. 30 min / 15 min basic price +50% basic price +50%
Psychodietetyk ok. 60 min / 50 min 180 – 200 zł 180 – 200 zł
Dietetyk ok. 60 min / 50 min 180 – 200 zł 180 – 200 zł
Logopeda ok. 30 min / 30 min 150 zł 150 zł
Surdologopeda ok. 30 min / 30 min 150 zł 150 zł
Neurolog ok. 30 min 250 zł 250 zł
Neurolog dzieci i młodzieży ok. 30 min 350 zł 350 zł
Neurologopeda ok. 30 min / 30 min 150 zł 150 zł
Neuropsycholog ok. 60 min 350 zł 350 zł
Neuropsycholog dzieci i młodzieży ok. 60 min 350 zł 350 zł
Pedagog specjalny ok. 30 min / 30 min 100 zł 100 zł
Radca Prawny ok. 60 min 350 zł 350 zł
Refleksolog ok. 50 min 150 zł 150 zł

PSYCHOTERAPIA / TERAPIA

Świadczenie Czas pierwsza / kolejna wizyta Cena pierwszej wizyty Cena kolejnej wizyty
Psychoterapia indywidualna ok. 60 min / 50 min 190 – 300 zł 190 – 300 zł
Terapia EMDR ok. 60 min / 50 min 200 – 300 zł 200 – 300 zł
Terapia małżeńska / par ok. 80 min 350 – 480 zł 350 – 480 zł
Terapia par / rodzinna prowadzona przez 2 psychoterapeutów ok. 80 min 500 – 600 zł 500 – 600 zł
Terapia seksuologiczna małżeńska / par ok. 80 min 350 – 480 zł 350 – 480 zł
Terapia seksuologiczna ok. 60 min / 50 min 200 – 300 zł 200 – 300 zł
Terapia rodzinna ok. 80 min 350 – 480 zł 350 – 480 zł
Grupa terapeutyczna ok. 80 min od 120 zł od 120 zł

DIAGNOZA DZIECI I MŁODZIEŻY / PAKIETY

Rodzaj diagnozy Specjaliści Czas trwania
**Specyficzne trudności w nauce czytania i pisania (dysleksja rozwojowa, dysortografia, dysgrafia)
dotyczy uczniów od IV klasy
Psycholog z uprawnieniami pedagogicznymi Czas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb pacjenta, jego wieku oraz trudności. przewidywana liczba spotkań ok. 4:
I – wywiad z rodzicem (50 minut)
II – diagnoza IQ dziecka (80 minut)
III – diagnoza pedagogiczna dziecka (80 minut)
IV – omówienie diagnozy z rodzicem (30 minut)
*w przypadku nasilonych deficytów diagnoza pedagogiczna może ulec wydłużeniu o dodatkowe spotkanie dodatkowo płatne
**Ryzyko występowania objawów dysleksji rozwojowej
dotyczy uczniów klas I-III
Psycholog z uprawnieniami pedagogicznymi Czas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb pacjenta, jego wieku oraz trudności. przewidywana liczba spotkań ok. 4:
I – wywiad z rodzicem (50 minut)
II – diagnoza IQ dziecka (80 minut)
III – diagnoza pedagogiczna dziecka (80 minut)
IV – omówienie diagnozy z rodzicem (30 minut)
**Diagnoza dojrzałości szkolnej Psycholog Czas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb pacjenta, jego wieku oraz trudności. przewidywana liczba spotkań ok. 3:
I – wywiad z rodzicem (50 minut)
II – diagnoza psychologiczna (80 minut)
III– omówienie diagnozy z rodzicem (30 minut)
**Diagnoza funkcjonalna:
a) Ocena funkcjonowania dziecka w poszczególnych obszarach rozwoju w celu przygotowania programu terapeutycznego
Psycholog Czas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb pacjenta, jego wieku oraz trudności. przewidywana liczba spotkań ok. 4:

I – wywiad z rodzicem (50 minut)
II – obserwacja indywidualna dziecka (50 minut)
III – obserwacja indywidualna lub na terenie placówki edukacyjnej (50 minut)
IV – omówienie diagnozy z rodzicem (30 minut)

**Diagnoza funkcjonalna:
b) Ocena funkcjonowania dziecka w placówce edukacyjnej ( szkoły, przedszkola, zerówka i inne..) w celu opracowania zaleceń dla nauczycieli
Psycholog Czas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb pacjenta, jego wieku oraz trudności. przewidywana liczba spotkań ok. 4:

I – wywiad z rodzicem (50 minut)
II – obserwacja indywidualna dziecka (50 minut)
III – obserwacja indywidualna lub na terenie placówki edukacyjnej (50 minut)
IV – omówienie diagnozy z rodzicem (30 minut)

**Diagnoza funkcjonalna:
c) Ocena funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w sytuacji około rozwodowej
Psycholog Czas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb pacjenta, jego wieku oraz trudności. przewidywana liczba spotkań ok. 4:

I – wywiad z rodzicem (50 minut)
II – obserwacja indywidualna dziecka (50 minut)
III – obserwacja indywidualna lub na terenie placówki edukacyjnej (50 minut)
IV – omówienie diagnozy z rodzicem (30 minut)

**Diagnoza procesów Integracji Sensorycznej Terapeuta SI Czas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb pacjenta, jego wieku oraz trudności. przewidywana liczba spotkań ok. 4:

I – wywiad z rodzicem (50 minut)
II – diagnoza dziecka (80 minut)
III – diagnoza dziecka (80 minut)
IV – omówienie diagnozy z rodzicem (30 minut)

**Diagnoza nozologiczna w kierunku całościowych zaburzeń rozwojowych (autyzm, zespół Aspergera) Psycholog,
Psychiatra,
Logopeda,
Terapeuta SI
Czas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb pacjenta, jego wieku oraz trudności. przewidywana liczba spotkań ok. 6:

I – wywiad z rodzicem (80 minut)
II – obserwacja dziecka przez psychologa i logopedę (50 minut)
III – obserwacja dziecka przez terapeutę SI (50 minut)
IV – obserwacja dziecka przez psychologa (50 minut)
V – obserwacja dziecka przez lekarza psychiatrę (60 min)
VI- omówienie diagnozy z rodzicami (50 minut)

**Diagnoza psychologiczna w kierunku podjęcia przez dzieci pracy zarobkowej ( np: .prana na planie filmowym, uczestnictwo w serialach, reklamach, prace w zakresie artystyczno-kulturalnym Psycholog Czas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb pacjenta, jego wieku oraz trudności. przewidywana liczba spotkań 1:
I- Wywiad z rodzicem
II- Diagnoza dziecka
III- Omówienie z wydaniem opinii
**Diagnoza nozologiczna w kierunku całościowych zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu najnowocześniejszą metodą ADOS-2 Psycholog,
Psychiatra,
Logopeda,
Terapeuta SI
test + omówienie wyników

Liczba konsultacji z danym Specjalistą zależy od indywidualnych potrzeb Pacjenta.

COACHING / DORADZTWO

Świadczenie Czas pierwsza / kolejna wizyta Cena pierwszej wizyty Cena kolejnej wizyty
Sesja coachingowa ok. 60 min 250 – 300 zł 250 – 300 zł
Doradztwo zawodowe ok. 60 min 250 zł 250 zł

WIZYTA DOMOWA

Świadczenie Czas pierwsza / kolejna wizyta Cena pierwszej wizyty Cena kolejnej wizyty
Wizyta domowa psychiatry / psychiatry dzieci ok. 60 min 650 zł 650 zł
Wizyta domowa psychologa ok. 60 min 500 zł 500 zł

TESTY PSYCHOLOGICZNE

Świadczenie Czas pierwsza / kolejna wizyta Cena pierwszej wizyty Cena kolejnej wizyty
Test DIVA-5 (diagnoza ADHD) ok. 80 min 850 zł ***200 – 250 zł
Test inteligencji Weschlera (dla dorosłych) ok. 80 min 650 zł ***200 – 250 zł
Test inteligencji Weschlera (dla dzieci) ok. 80 min 650 zł ***200 – 250 zł
Test osobowości MMPI ok. 120 min 650 zł ***200 – 250 zł
Test Rorschacha ok 80 min 550 zł ***200 – 250 zł
IDS (Skale Inteligencji i Rozwoju dla dzieci) ok 80 min 650 zł ***200 – 250 zł
Test CONERS (Diagnoza ADHD i zaburzeń współwystępujących ) ok 80 min 550 zł ***200 – 250 zł
Test ASRS ( Diagnoza Spectrum Autyzmu) ok 80 min 550 zł ***200 – 250 zł
Baterie diagnostyczne odnoszące się do umiejętności szkolnych ok 80 min 550 zł ***200 – 250 zł
Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 ok 150 min 650 zł ***200 – 250 zł
ADOS-2 (Najnowsza metoda diagnostyczna spektrum autyzmu) ok 120 min 1 250 zł ***200 – 250 zł

JADŁOSPIS / DIETA

Świadczenie Miara Cena
Jadłospis tygodniowy 1 szt 150 zł
Jadłospis dwutygodniowy 1 szt 250 zł
Jadłospis miesięczny 1 szt 350 zł

USŁUGI DODATKOWE

Świadczenie Miara Cena
Wydanie opinii lekarskiej (psychiatry, seksuologa) 1 szt 250 zł
Zaświadczenie lekarskie (psychiatry, seksuologa) 1 szt 150 zł
Opinia do Sądu w sprawach rozwodowych (psychologa, seksuologa) 1 szt 250 zł
Zaświadczenie o leczeniu lub liczbie odbytych wizyt 1 szt 100 zł
Zaświadczenie (tokofobia; adopcja; operacja plastyczna; bariatryczna; rekonstrukcja piersi; wydłużenie czasu pisania matury; dla linii lotniczych o posiadaniu zwierzęcia na pokładzie, inne) 1 szt 150 zł
Opinia psychologa dziecięcego 1 szt 200 zł
Opinia psychologa dziecięcego o możliwościach podjęcia pracy zarobkowej przez dzieci np.: do reklamy, na planie filmowym, w serialach, praca w zakresie artystyczno-kulturalnym 1 szt 100 zł
Opinia logopedyczna (do szkoły) 1 szt 200 zł
Opinion in Englishbasic price +50% basic price +50% basic price +50%
Ksero dokumentacji medycznej 1 strona 0,60 zł
Nieodwołanie wizyty na 24h przed terminem 1 ****50%

* na pierwsze spotkanie prosimy zabrać ze sobą dotychczasową dokumentację medyczną.
** Poradnia Zdrowia Psychicznego Psychoklinika Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod nr księgi 000000202259. Nasza poradnia nie posiada uprawnień wymaganych dla niepublicznych placówek psychologiczno-pedagogicznych.
*** konsultacja połączona z omówieniem wyników i wydaniem opinii.
**** nie dotyczy wizyt u lekarza psychiatry.

Poradnia Zdrowia Psychicznego Psychoklinika Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonania zmian cen świadczonych usług w przypadku zaistnienia istotnych okoliczności mogących wpłynąć na wzrost kosztów związanych  z możliwością świadczenia danej usługi.

UWAGA!

GODZINY WIZYT LEKARSKICH MOGĄ ULEC ZMIANIE ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER I SPECYFIKĘ PRACY W PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO.

Współpracujemy

Miasto Stołeczne Warszawa
Mazowsze
Legionowo
Powiat Legionowski
Jabłonna
Logo Fundacja Psyche Male
PAYU LOGO LIME
Pracuj
Jooble

Kontakt

INFOLINIA: 22/355 2000
www.psychoklinika.pl

  • Rejestracja czynna: Pn-Pt od 8:00 do 22:00, Sob od 9:00 do 16:00
  • google tag