Psychoklinika Poradnia Zdrowia Psychicznego
Psychoklinika Poradnia Zdrowia Psychicznego

Skala Inteligencji Stanford-Binet

Wprowadzenie

Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 to narzędzie służące do pomiaru inteligencji i zdolności poznawczych. Przeznaczone jest do badania dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 18 lat oraz dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną (test jako jedyny precyzyjnie różnicuje stopnie niepełnosprawności intelektualnej). Test jest również zalecany do diagnozy intelektu dzieci i młodzieży przez konsultanta krajowego w dziecinie psychologii klinicznej:  http://id3855.abaks.pl/pracownia/zalecenia.pdf

Test charakteryzuje się bardzo wysoką trafnością i rzetelnością oraz jako jedyny posiada aktualne normy.

Pełna skala inteligencji zawiera 10 podskal.  Skala skrócona (możliwość stosowania np. przy badaniach neuropsychologicznych) składa się z 2 podskal.

Wyniki badania wszystkimi podskalami obejmują ogólny iloraz inteligencji, iloraz niewerbalny, iloraz werbalny, wyniki poszczególnych czynników oraz wiek umysłowy.

Niewerbalna skala  inteligencji używana jest do diagnozy osób słabosłyszących, z zaburzeniami komunikacyjnymi, autyzmem, trudnościami w nauce, uszkodzeniami mózgu, ograniczoną znajomością języka polskiego, afazją, udarem.

Werbalna skala inteligencji wykorzystywana jest w specjalnych przypadkach do badania osób niepełnosprawnych ruchowo lub z osłabionym wzrokiem.

Współpracujemy

Miasto Stołeczne Warszawa
Mazowsze
Legionowo
Powiat Legionowski
Jabłonna
Logo Fundacja Psyche Male
PAYU LOGO LIME
Pracuj
Jooble

Kontakt

INFOLINIA: 22/355 2000
www.psychoklinika.pl

  • Rejestracja czynna: Pn-Pt od 8:00 do 22:00, Sob od 9:00 do 16:00
  • google tag