Psychoklinika Poradnia Zdrowia Psychicznego
Psychoklinika Poradnia Zdrowia Psychicznego

Normy i nieprawidłowości w rozwoju psychoseksualnym dzieci i młodzieży

 

Mówiąc o rozwoju psychoseksualnym warto mieć na uwadze, że zaczyna się on już w życiu płodowym. W związku z tym ważne jest uświadomienie sobie różnego rodzaju zmian i prawidłowości, które pojawiają się w poszczególnych fazach rozwoju. Dziecko, a następnie nastolatek stopniowo kształtuje własną tożsamość płciową oraz zdobywa pierwsze doświadczenia seksualne.

Rozwój psychoseksualny w poszczególnych fazach rozwoju

– trzy pierwsze lata życia (wczesne dzieciństwo) – tworzą się zręby seksualności, najważniejsza w tym okresie jest relacja z matką – stanowi ona istotny czynnik w budowaniu późniejszych relacji z partnerem oraz własnymi dziećmi. Bliski kontakt fizyczny z rodzicem podczas takich czynności, jak pielęgnacja czy karmienie, pozwala dziecku zauważać oraz akceptować własne cechy płciowe. W trzecim roku życia dziecko potrafi nazwać swoją płeć, może demonstrować zainteresowanie swoimi narządami płciowymi poprzez dotykanie, oglądanie, stymulowanie, jednak częstotliwość tych zachowań zazwyczaj jest niewielka.

3 a 6, 7 lat (średnie dzieciństwo) – najważniejszymi osobami stają się rodzice, z czasem wpływ na seksualność dziecka mogą mieć również rówieśnicy. U dziecka następuje wzrost zainteresowania innymi ludźmi, także ich cielesnością, samo również przejawia wiele zachowań seksualnych, w tym zachowań autoerotycznych (masturbacja), orientacyjnych (pytania o seks, podglądanie i oglądanie, froteryzm), czy interakcyjnych (np. zabawa w doktora). Dzięki tego typu aktywności dziecko zaspokaja swoją ciekawość, odczuwa przyjemność oraz rozładowuje napięcie. Na tym etapie rozwoju dziecko zdolne jest do przyjęcia i przestrzegania prostych norm, również dotyczących zachowań seksualnych.

6, 7 a 10, 11 lat (późne dzieciństwo) –  jest to okres względnego uspokojenia lub braku aktywności seksualnej. Dziecko przenosi swoją uwagę i zainteresowanie na inne zadania rozwojowe, angażuje się w działania społeczne, adaptuje się do nowej grupy, podejmuje obowiązek szkolny, zdobywa wiedzę i umiejętności. Seksualność dziecka w dalszym ciągu kształtuje się pod wpływem rodziców oraz rówieśników, jednak zmniejsza się ogólne zaciekawienie seksualnością lub na jakiś czas zostaje ono wyparte.

11, 12 – 18, 20 lat (okres dorastania) – zachodzi wiele zmian biologicznych i hormonalnych,  które obserwowane są również na zewnątrz – skok pokwitaniowy, wzrost tkanki tłuszczowej i mięśniowej, miesiączka, wzwód, wytrysk. W tym czasie pojawiają się napięcia, potrzeby seksualne, pierwsze związki, często następuje powrót do zachowań autoerotycznych (masturbacji). Ważnym czynnikiem wpływającym na seksualność w tym wieku jest grupa rówieśnicza. Okres ten możemy uznać za pewien rodzaj przejścia pomiędzy niedojrzałą seksualnością dziecka a dojrzałą seksualnością dorosłego człowieka.

Co jest normą, a co nią nie jest?

W związku z różnymi formami ekspresji seksualnej u dzieci i młodzieży, może nasuwać się pytanie – jakie zachowania mieszczą się w granicach normy, a co powinno budzić niepokój? Przyjmuje się, że zachowanie seksualne mieści się w normie rozwojowej, jeżeli spełnia kilka kryteriów:

  1. Nie utrudnia zadań rozwojowych, przewidzianych dla danej fazy rozwoju dziecka czy nastolatka.
  2. Mieści się w repertuarze zachowań seksualnych charakterystycznych dla danego wieku.
  3. Dokonuje się między osobami w zbliżonym wieku (różnica między dziećmi nie przekracza 5 lat).
  4. Ma cechy dobrowolności, następuje bez manipulacji oraz przemocy.
  5. Nie szkodzi życiu i zdrowiu.
  6. Nie wykracza rażąco poza normy obowiązujące w danej grupie społecznej.

W związku z zachodzącymi zmianami oraz licznymi wyzwaniami na różnych etapach rozwoju, dziecko może doświadczać wielu trudnych emocji, potrzebować wsparcia dorosłego w zaakceptowaniu zachodzących zmian, a także w zrozumieniu jakie zachowania są dozwolone, a które naruszają przyjęte normy. Brak odpowiedniego wsparcia oraz nieumiejętność poradzenia sobie z doświadczanymi trudnościami może negatywnie wpływać na dalszy rozwój dziecka oraz być przyczyną problemów w późniejszym okresie życia. Przykładem takich trudności może być negatywny stosunek wobec swojego ciała, obniżone poczucie własnej wartości, trudności w określeniu własnej tożsamości, brak umiejętności obrony własnych granic. Aby uniknąć tego typu trudności oraz efektywnie wspierać dziecko na różnych etapach rozwoju, warto korzystać z porad seksuologa, psychologa, a w razie potrzeby otoczyć dziecko indywidualną opieką specjalisty.

 

 

Odwiedź nas na Instagramie lub Facebooku!

Współpracujemy

Miasto Stołeczne Warszawa
Mazowsze
Legionowo
Powiat Legionowski
Jabłonna
Logo Fundacja Psyche Male
PAYU LOGO LIME
Pracuj
Jooble

Kontakt

INFOLINIA: 22/355 2000
www.psychoklinika.pl

  • Rejestracja czynna: Pn-Pt od 8:00 do 22:00, Sob od 9:00 do 16:00
  • google tag